Пистолет за двукомпонентни лепила 3M EPX Manual Dispenser
3M™ Scotch-Weld™ EPX Manual DipenserEPX Plunger 10:1 - бутало за пислет за двукомпонентни лепила EPX Manual Dispenser

Пистолет за двукомпонентни лепила 3M EPX Manual Dispenser

111.60 лв

Ръчен пистолет за смесване на двукомпонентни структурни лепила 3M™ Scotch-Weld™.

Специална технология на смесване

3M™ Scotch-Weld™ EPX Manual DipenserРъчен пистолет за лепене с двукомпонентни лепила 3M™ Scotch-Weld™ (структурни лепила). Специалното бутало, за конкретното двукомпонентно лепило, изтегля правилното съотношение от двата компонента, като улеснява процеса на работа, без да се налага да се измерва количесто и да се прави пропорция. По този начин се минимизира и загубата на материала (реализирана при ръчно миксиране), който веднъж смесен стяга и не може да се използва повече. При последваща употреба, е необходимо единствено да се замени миксерът, който сте ползвали с нов.

Пистолет 3M EPX Manual Dispenser е създаден за двукомпонентни структурни лепила 3M™ Scotch-Weld™ – DP 810 50 мл. и DP 8010 Blue 48мл. Смесва лепилото с активатора в съотношение 1:1; 2:1; 10:1.

Аксесоари, с които се използва пистолет 3M EPX Manual Dispenser:

Миксер EPX DP 810 1:1 за двукомпонентно лепило 3M™ Scotch-Weld™ DP 810

Миксер EPX DP 810 1:1 за двукомпонентно лепило 3M™ Scotch-Weld™ DP 810

EPX Plunger 1:1 - бутало за пислет за двукомпонентни лепила EPX Manual Dispenser

EPX Plunger 1:1 – бутало за пислет EPX Manual Dispenser

 

 

Пистолет 3M EPX Manual Dispenser се използва със структурни лепила:

3M™ Scotch-Weld™ DP 810 50 мл. -Структурно двукомпонентно лепило

Структурно лепило 3M™ Scotch-Weld™ DP 810

3M™ Scotch-Weld™ DP 8010 Blue 50 мл. -Структурно двукомпонентно лепило

Структурно лепило 3M™ Scotch-Weld™ DP 8010 Blue

Производител 3M
Лепило Двукомпонентно