Термопроводящи ленти

Термопроводими двойнолепящи лепенки

Двойнолепящите ленти 3М 8810 са разработени, така че да осигурят максимална термопроводимост между охлаждащ компонент и източник  на топлина. Така изделия като транзистори, платки, процесори, светодиоди работят много по-ефективно. Благодарение на структурата на лепилния слой с милиони микроскопични сферички, пропускваемостта е 0.6 W/mK. За да се фиксира двойнолепящата лепенка, единствено е необходимо да се почисти повърхността и да се приложи натиск.

Термопроводими двойнолепящи лепенки 3М 8810 имат изключително гъвкава структура, която позволява да залепват добре за разнообразни повърхности – гладки, грапави и прочие. Лепилната връзка е с висока якост, а между елементите се получава отлична термопроводимост. Двойнолепящите лепенки, освен добър термален трансфер, осигуряват и добра електроизолация. Широко приложение намират в осветлението със светодиоди и в електрониката. С тях не е необходимо да се използват никакви средства за прикрепяне като болтове, видии или силикон.